Spolupráce s klubem FIT++ na Fakultě informačních technologií

Studentský klub FIT++ je aktivní komunitou studentů Fakulty informačních technologií. Naším hlavním cílem je nabídnout studentům pestré a přínosné aktivity nad rámec studia, které zpříjemňují studentský život na fakultě. Organizujeme volnočasové akce, sportovní aktivity nebo herní večery. Každoročně se na těchto aktivitách podílí několik desítek dobrovolníků, kteří zajišťují, že všechny akce probíhají hladce a jsou pro studenty co nejpřínosnější.

Dále také organizujeme odborné workshopy a semináře, které studentům umožňují získat praktické zkušenosti a seznámit se s aktuálními technologiemi a trendy v IT, které nejsou primárním obsahem studia na fakultě. Hledáme inovativní firmy z IT sektoru, které mají zájem navázat spolupráci a podpořit nebo se podílet na našich vzdělávacích i volnočasových iniciativách.

Možnosti spolupráce

Workshopy či přednáška ve firmě

Rádi bychom navštívili Vaši firmu a zúčastnili se workshopu na různá IT témata, které jsou předmětem expertízy Vaší firmy. Ze zkušenosti se nám osvědčuje formát přednášky či workshopu do jedné hodiny v pozdně odpoledních hodinách. Obvyklá účast je 15-25 studentů. Je možné se domluvit na pronájmu prostor v naší fakultě, ale preferujeme prostory firmy. Rádi zakončujeme setkání networkingem nebo neformálním povídáním.

Společné PR produkty

Jsme otevřeni také spolupráci na společných PR produktech. Po vzoru jiných zahraničních fakultních klubů víme, že tričko s technickým vtipem je ideální reklamní plochou, kterou uvidí po kampusu kde kdo. Pokud by i toto byla spolupráce, která by dávala Vaší firmě smysl jsme ji plně otevřeni.

Podpora našich akcí

Jsme nezisková organizace fungující jen za podpory dobrovolníků a díky i drobné podpoře máme možnost rapidně zvýšit kvalitu a atraktivnost našich akcí pro naše studenty. Během roku pořádáme několik menších akcí pro desítky studentů, jednou do roka organizujeme akci pro 300 nově nastupujících studentů a párty se studentskými kapelami pro cca 150 lidí. Nabízíme firmám možnost propagace skrze tyto akce.

Pokud máte zájem o spolupráci nebo chcete vědět více, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese fitpp@su.cvut.cz. Těšíme se na spolupráci a společné projekty, které přinesou prospěch jak studentům, tak vaší firmě.